Hải Phòng chỉ đạo sau loạt phản ánh về bạo lực học đường, dạy thêm học thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top