Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động để tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động để tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động để tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top