Hải Phòng biểu dương 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020

TP.Hải Phòng biểu dương 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
TP.Hải Phòng biểu dương 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
TP.Hải Phòng biểu dương 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Ảnh CTV
Lên top