Hai nam sinh lớp 11 của Nghệ An giành Huy chương Bạc Olympic Tin học

4 thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế. Em Trương Văn Quốc Bảo (thứ 2 từ trái sang), em Nguyễn Hoàng Vũ (ngoài cùng bên phải). Ảnh: PV
4 thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế. Em Trương Văn Quốc Bảo (thứ 2 từ trái sang), em Nguyễn Hoàng Vũ (ngoài cùng bên phải). Ảnh: PV
4 thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế. Em Trương Văn Quốc Bảo (thứ 2 từ trái sang), em Nguyễn Hoàng Vũ (ngoài cùng bên phải). Ảnh: PV
Lên top