Hai giáo viên bị hủy kết quả viên chức ở Hải Phòng: Hội đồng tuyển dụng thừa nhận sai quy trình

Quyết định của huyện An Lão hủy kết quả tuyển dụng với bà Nhàn và bà Luyến.
Quyết định của huyện An Lão hủy kết quả tuyển dụng với bà Nhàn và bà Luyến.
Quyết định của huyện An Lão hủy kết quả tuyển dụng với bà Nhàn và bà Luyến.
Lên top