Hải Dương sẽ tổ chức tựu trường, khai giảng bằng hình thức trực tuyến

Hải Dương sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến, chưa dạy học trở lại cấp mầm non và lớp 1. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Dương sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến, chưa dạy học trở lại cấp mầm non và lớp 1. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Dương sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến, chưa dạy học trở lại cấp mầm non và lớp 1. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top