Hải Dương lùi thời gian tựu trường đối với học sinh lớp 1

Học sinh lớp 1 tỉnh Hải Dương sẽ không tựu trường vào ngày 23.8. Ảnh: LĐO
Học sinh lớp 1 tỉnh Hải Dương sẽ không tựu trường vào ngày 23.8. Ảnh: LĐO
Học sinh lớp 1 tỉnh Hải Dương sẽ không tựu trường vào ngày 23.8. Ảnh: LĐO
Lên top