Hải Dương lùi thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương lùi thời gian so với kế hoạch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương lùi thời gian so với kế hoạch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương lùi thời gian so với kế hoạch. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top