Hải Dương: Học sinh nhiều địa phương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3

Học sinh các lớp (trừ lớp 9 và lớp 12) ở một số huyện, thành phố ở Hải Dương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Học sinh các lớp (trừ lớp 9 và lớp 12) ở một số huyện, thành phố ở Hải Dương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Học sinh các lớp (trừ lớp 9 và lớp 12) ở một số huyện, thành phố ở Hải Dương vẫn chưa đi học sau ngày 18.3. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top