Hải Dương: “Ép” học sinh mua sách tham khảo, lãnh đạo Phòng GDĐT xin lỗi

Văn bản yêu cầu các trường mua sách tham khảo làm tiêu chí đánh giá thi đua.
Văn bản yêu cầu các trường mua sách tham khảo làm tiêu chí đánh giá thi đua.
Văn bản yêu cầu các trường mua sách tham khảo làm tiêu chí đánh giá thi đua.