Hải Dương điều chỉnh thời gian kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương dự kiến diễn ra ngày 15, 16.6. Ảnh Mai Dung
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương dự kiến diễn ra ngày 15, 16.6. Ảnh Mai Dung
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hải Dương dự kiến diễn ra ngày 15, 16.6. Ảnh Mai Dung
Lên top