Hải Dương chốt 3 môn thi vào lớp 10 THPT

Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Dương diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top