Hai đại học Việt Nam tiếp tục lọt top 1.000 thế giới, có trường xuống hạng

2 đại học của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1.000 thế giới. Ảnh: Nguồn QS
2 đại học của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1.000 thế giới. Ảnh: Nguồn QS
2 đại học của Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 1.000 thế giới. Ảnh: Nguồn QS
Lên top