Hà Tĩnh quy định mới về bố trí cán bộ công an trực tại điểm thi THPT

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.
Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.
Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top