Hà Tĩnh - Nghệ An: “Bội thu” học sinh giỏi quốc gia

GS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng Trần Thế Trung - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019. Ảnh: Trọng Hoàn
GS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng Trần Thế Trung - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019. Ảnh: Trọng Hoàn
GS-TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chúc mừng Trần Thế Trung - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019. Ảnh: Trọng Hoàn
Lên top