Hà Tĩnh: Bị tố lạm thu, hiệu trưởng THPT Trần Phú khẳng định không sai

Học sinh trường THPT Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) trong lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV
Học sinh trường THPT Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) trong lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV
Học sinh trường THPT Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) trong lễ chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV
Lên top