Hà Nội: Yêu cầu trường hoàn trả lệ phí khi học sinh lớp 10 rút hồ sơ

Phụ huynh đóng tiền phí giữ chỗ mà vẫn không nộp được hồ sơ nhập học cho con nên bức xúc. Ảnh: Đặng Chung
Phụ huynh đóng tiền phí giữ chỗ mà vẫn không nộp được hồ sơ nhập học cho con nên bức xúc. Ảnh: Đặng Chung
Phụ huynh đóng tiền phí giữ chỗ mà vẫn không nộp được hồ sơ nhập học cho con nên bức xúc. Ảnh: Đặng Chung
Lên top