Hà Nội yêu cầu hoàn thành xét tuyển giáo viên hợp đồng xong trước ngày 30.7

Giáo viên hợp đồng tại Hà Nội đã có nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi. Ảnh: Bình Minh
Giáo viên hợp đồng tại Hà Nội đã có nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi. Ảnh: Bình Minh
Giáo viên hợp đồng tại Hà Nội đã có nhiều năm đấu tranh đòi quyền lợi. Ảnh: Bình Minh
Lên top