Hà Nội yêu cầu các trường kiểm soát tư liệu dạy học trực tuyến

Sở GDĐT Hà nội yêu cầu các nhà trường phải có quy định về kiểm soát tư liệu dạy trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Sở GDĐT Hà nội yêu cầu các nhà trường phải có quy định về kiểm soát tư liệu dạy trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Sở GDĐT Hà nội yêu cầu các nhà trường phải có quy định về kiểm soát tư liệu dạy trực tuyến. Ảnh minh họa: Minh Ánh
Lên top