Hà Nội: Xử lý nghiêm nếu phát hiện việc lạm thu tại trường tiểu học Sơn Đồng