Hà Nội tuyển bổ sung biên chế giáo viên, yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ

Hà Nội sẽ tuyển bổ sung viên chức vào năm 2020. Ảnh minh họa: H.N
Hà Nội sẽ tuyển bổ sung viên chức vào năm 2020. Ảnh minh họa: H.N
Hà Nội sẽ tuyển bổ sung viên chức vào năm 2020. Ảnh minh họa: H.N
Lên top