Hà Nội: Tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện. Ảnh: Hanoigov
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện. Ảnh: Hanoigov
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho phòng giáo dục và đào tạo 8 quận, huyện. Ảnh: Hanoigov
Lên top