Hà Nội tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường

Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường để học tập theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường để học tập theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục tạm dừng đến trường để học tập theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Lên top