Hà Nội: Tích cực chuẩn bị dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới

Cô Ngô Thị Hòa, chuyên viên Phòng GDĐT quận Ba Đình tham gia lớp tập huấn chuyên đề thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 cấp THCS”. Ảnh: badinh.edu.vn
Cô Ngô Thị Hòa, chuyên viên Phòng GDĐT quận Ba Đình tham gia lớp tập huấn chuyên đề thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 cấp THCS”. Ảnh: badinh.edu.vn
Cô Ngô Thị Hòa, chuyên viên Phòng GDĐT quận Ba Đình tham gia lớp tập huấn chuyên đề thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 cấp THCS”. Ảnh: badinh.edu.vn
Lên top