Hà Nội thông tin chính thức về thời gian làm bài, đề thi vào lớp 10

Học sinh Hà Nội sẽ làm bài thi vào lớp 10 trong 2 ngày, từ 10-11.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ làm bài thi vào lớp 10 trong 2 ngày, từ 10-11.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ làm bài thi vào lớp 10 trong 2 ngày, từ 10-11.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top