Hà Nội: Thời gian tựu trường sớm nhất ngày 1.9

Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1.9. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top