Hà Nội: Thí sinh tự do đăng ký thi Tốt nghiệp THPT 2021 ở đâu?

Hà Nội có 30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp và đại học của thí sinh tự do. Ảnh: LĐO
Hà Nội có 30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp và đại học của thí sinh tự do. Ảnh: LĐO
Hà Nội có 30 điểm đăng ký thi tốt nghiệp và đại học của thí sinh tự do. Ảnh: LĐO
Lên top