Hà Nội thành lập điểm thi tốt nghiệp THPT tại khu cách ly tập trung

Hà Nội sẽ thành lập điểm thi tại nơi cách ly tập trung. Ảnh: Sơn Tùng/LĐO
Hà Nội sẽ thành lập điểm thi tại nơi cách ly tập trung. Ảnh: Sơn Tùng/LĐO
Hà Nội sẽ thành lập điểm thi tại nơi cách ly tập trung. Ảnh: Sơn Tùng/LĐO
Lên top