Hà Nội: Tạm dừng tham quan, ngoại khóa cho học sinh để phòng COVID-19

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top