Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo cho học sinh tát bạn 50 cái

Trường tiểu học Quang Trung nơi xảy ra sự việc.
Trường tiểu học Quang Trung nơi xảy ra sự việc.
Trường tiểu học Quang Trung nơi xảy ra sự việc.