Hà Nội: Sẽ tổ chức thi riêng nếu phát hiện học sinh thuộc trường hợp F1

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 5.8. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 5.8. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 5.8. Ảnh: Công Thọ
Lên top