Hà Nội sắp chi gần 300 tỷ đồng xây dựng, cải tạo 5 trường THPT

Trường THPT Quốc Oai sắp được đầu từ 110 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng, cải tạo. Ảnh: TN
Trường THPT Quốc Oai sắp được đầu từ 110 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng, cải tạo. Ảnh: TN
Trường THPT Quốc Oai sắp được đầu từ 110 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng, cải tạo. Ảnh: TN
Lên top