Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng

Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đi nhiều nơi để mong có một chính sách nhân văn hơn với thầy cô. Ảnh: Bình Minh
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đi nhiều nơi để mong có một chính sách nhân văn hơn với thầy cô. Ảnh: Bình Minh
Thời gian qua, giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đi nhiều nơi để mong có một chính sách nhân văn hơn với thầy cô. Ảnh: Bình Minh
Lên top