Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top