Hà Nội quy định thời hạn chót đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Những mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 học sinh cần nhớ. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.
Những mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 học sinh cần nhớ. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.
Những mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 10 học sinh cần nhớ. Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội.
Lên top