Hà Nội nói về hình thức xét tuyển đặc biệt đối với giáo viên hợp đồng

Giáo viên hợp đồng trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh PV.
Giáo viên hợp đồng trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh PV.
Giáo viên hợp đồng trước nguy cơ bị mất việc. Ảnh PV.
Lên top