Hà Nội nói gì về việc tổ chức thao giảng khi xét tuyển giáo viên hợp đồng?

Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng. Ảnh: Đặng Chung
Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng. Ảnh: Đặng Chung
Thầy Nguyễn Viết Tiến - giáo viên hợp đồng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bị chấm dứt hợp đồng sau hơn 20 năm đứng trên bục giảng. Ảnh: Đặng Chung
Lên top