Hà Nội: Ngăn chặn tiêu cực, tổ chức thi tốt nghiệp THPT an toàn tuyệt đối

Công tác chuẩn bị, diễn tập các tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội đã hoàn thành. Ảnh: Hà Phương
Công tác chuẩn bị, diễn tập các tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội đã hoàn thành. Ảnh: Hà Phương
Công tác chuẩn bị, diễn tập các tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội đã hoàn thành. Ảnh: Hà Phương
Lên top