Hà Nội lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại từ 2.3

Nhiều trường học ở Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về thời điểm học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường học ở Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về thời điểm học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều trường học ở Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về thời điểm học sinh, sinh viên trên địa bàn đi học trở lại. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top