Hà Nội không lùi lịch thi vào lớp 10: Phụ huynh lo ngại con bị học "dồn ép"

Việc học sinh phải nghỉ để phòng dịch bệnh, trong khi kỳ thi chuyển cấp vẫn diễn ra vào thời điểm như mọi năm, khiến  học sinh lo lắng.  Ảnh: Hải Nguyễn
Việc học sinh phải nghỉ để phòng dịch bệnh, trong khi kỳ thi chuyển cấp vẫn diễn ra vào thời điểm như mọi năm, khiến học sinh lo lắng. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc học sinh phải nghỉ để phòng dịch bệnh, trong khi kỳ thi chuyển cấp vẫn diễn ra vào thời điểm như mọi năm, khiến học sinh lo lắng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top