Hà Nội: Không có giáo viên hợp đồng nào được tuyển dụng đặc biệt

Thầy Nguyễn Viết Tiến vừa phải nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sau 20 năm cống hiến cho giáo dục thủ đô.
Thầy Nguyễn Viết Tiến vừa phải nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sau 20 năm cống hiến cho giáo dục thủ đô.
Thầy Nguyễn Viết Tiến vừa phải nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sau 20 năm cống hiến cho giáo dục thủ đô.
Lên top