Hà Nội: Kết quả kiểm tra vụ phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh

Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở trường Thực nghiệm. Ảnh: Thời Vũ
Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở trường Thực nghiệm. Ảnh: Thời Vũ
Phát hiện giòi trong bữa trưa của học sinh ở trường Thực nghiệm. Ảnh: Thời Vũ
Lên top