Hà Nội: Học sinh đòi chuyển trường sau khi bị giáo viên phạt