Hà Nội hỗ trợ 2.345 máy tính, điện thoại cho học sinh học trực tuyến

Đại diện ngành Giáo dục thủ đô đi trao thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Du
Đại diện ngành Giáo dục thủ đô đi trao thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Du
Đại diện ngành Giáo dục thủ đô đi trao thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Du
Lên top