Hà Nội: Hàng loạt các trường "hot" có phương án tuyển sinh lớp 6 sai quy định?