Hà Nội gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tại lễ gắn biển công trình của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tiến Thành
Các đại biểu tại lễ gắn biển công trình của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tiến Thành
Các đại biểu tại lễ gắn biển công trình của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Tiến Thành
Lên top