Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng

Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dừng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh riêng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top