Hà Nội: Dự kiến cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5

Thành phố Hà Nội dự kiến cho học sinh quay trở lại trường vào nửa đầu tháng 5 nếu tình hình dịch diễn biến tốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Thành phố Hà Nội dự kiến cho học sinh quay trở lại trường vào nửa đầu tháng 5 nếu tình hình dịch diễn biến tốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Thành phố Hà Nội dự kiến cho học sinh quay trở lại trường vào nửa đầu tháng 5 nếu tình hình dịch diễn biến tốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top