Hà Nội đề nghị cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 2.2021

Đo thân nhiệt cho học sinh phòng, chống COVID-19. Ảnh LDO
Đo thân nhiệt cho học sinh phòng, chống COVID-19. Ảnh LDO
Đo thân nhiệt cho học sinh phòng, chống COVID-19. Ảnh LDO
Lên top