Hà Nội công nhận 42 trường đạt chuẩn Quốc gia

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP khảo sát cơ sở vật chất tại trường tiểu học Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Hanoi.gov
Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP khảo sát cơ sở vật chất tại trường tiểu học Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Hanoi.gov
Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP khảo sát cơ sở vật chất tại trường tiểu học Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Hanoi.gov
Lên top